Zmiana zapytania ofertowego

Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 18.09.2018 r.  (poniżej i w linku pełna treść)   Informacja o zmianie zapytania ofertowego na adaptację dawnej kotłowni na salę multimedialną. Zmiana nastąpiła w zakresie rozdziału XIII zapytania, zmiana terminu składania ofert na 24.09.2018 r.  

Continue reading

Zmiany w godzinach otwarcia Bazyliki:

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich Bazylika w dni powszednie otwarta będzie dla odwiedzających od godz. 8.00 do  18.00. Równocześnie w tych godzinach trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Jezusa Miłosiernego. Przypominamy, że w ramach adoracji o godz. 15.00 codziennie odmawiana jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do poświęcenia kilku chwil

Continue reading

Zmiana zapytania ofertowego

Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 15.01.2018 r.  (poniżej i w linku pełna treść)   ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z 02.01.2018 r. (dotyczącym konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku)    XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.01.2018 r., do godz.11.00 na

Continue reading

Zmiana zapytania ofertowego (22.11.2017)

Informujemy o zmianie zapytania ofertowego na wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia wnętrza Konkatedralnej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, ul. Podkramarska 5.   (Pod zamieszczonymi dokumentami znajdują się linki do ich bezpośredniego pobrania): Wprowadzono następujące zmiany:   Było: Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 5.12.2017 r., do godz.13.00 Jest:

Continue reading

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !

Gdańsk, 5.12.2016 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-konserwatorskich w dawnej kotłowni – adaptacja na salę multimedialną. W związku przygotowywaniem wyjaśnień w odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 8.12.2016 r. na dzień 4.01.2017 r. – miejsce składania i godziny

Continue reading