ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wymiany pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej)

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wymiany pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania) ZAMAWIAJĄCY Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku ul. Podkramarska 5 80-854 Gdańsk bazylikamariacka.gdansk.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej

Continue reading

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !

Gdańsk, 5.12.2016 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-konserwatorskich w dawnej kotłowni – adaptacja na salę multimedialną. W związku przygotowywaniem wyjaśnień w odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 8.12.2016 r. na dzień 4.01.2017 r. – miejsce składania i godziny

Continue reading

Zapytanie ofertowe z 2016.11.23

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w dawnych pomieszczeniach kotłowni zlokalizowanych poza główną bryłą Bazyliki Mariackiej poniżej poziomu terenu w północno zachodniej części Bazyliki Mariackiej – przy transepcie. Załączniki: Zapytanie ofertowe ( ZO_kotlownia ) Załącznik E – umowa ( BM_Zalacznik_E ) Dokumentacja techniczna ( Projekt- Odbudowa i przywrócenie historycznego wyglądu Bazyliki

Continue reading

Zmiana treści zapytania ofertowego z 12-09-2016 r.

Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym opisem. Termin składania ofert pozostał bez zmian.   1.Było: XIII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW Wiedza i doświadczenie 1.1. Zamawiający wymaga spełnienie łącznie: –  wykazanie co najmniej dwóch usług polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiekcie

Continue reading

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy usługi rolę nadzoru inwestorskiego)

Gdańsk, 12.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy usługi rolę nadzoru inwestorskiego) ZAMAWIAJĄCY Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku ul. Podkramarska 5, 80-854 Gdańsk OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez

Continue reading

Nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych i spraw księgowych.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, z siedziba na ul. Podkramarska 5 80-854 Gdańsk ogłasza nabór na 2 stanowiska pracy: Stanowisko do spraw zamówień publicznych: Zakres obowiązków: przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, przeprowadzenie procedur zgodnie z przepisami prawa, wybór oferentów Wymagania: doświadczenie w zamówieniach publicznych lub

Continue reading

Umowa Podpisana !

Umowa podpisana W dniu dzisiejszym (07.06.2016) o godz. 12.00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu który złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Umowę podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski i ks. Ireneusz Bradtke Proboszcz Bazyliki Mariackiej. Nasz projekt

Continue reading

Zamówienie wykonania studium oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku Podkramarska 5 80-854 Gdańsk TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac

Continue reading