Zegar Astronomiczny doczekał się dalszej rekonstrukcji

Po kilku latach przerwy Proboszcz Bazyliki Mariackiej  podpisał umowę ze Stanisławem Wyrostkiem  słynnym rzeźbiarzem oraz Grzegorzem Szychlińskim-  zegarmistrzem  na kontynuację rekonstrukcji zegara astronomicznego. W ramach wykonywanych prac zostaną zrekonstruowane sceny Zwiastowania NMP i Pokłonu Trzech Króli. Prowadzone są również działania mające na celu opracowanie pełnej prezentacji zegara, która będzie odbywać się

Continue reading

Montaż brakującej sygnaturki

Odbudowa sygnaturki jest elementem realizowanego projektu pn. “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.     Gdańsk, 28-04-2018 r.

Continue reading

Profesor Andrzej Januszajtis o syganturce

        Rekonstrukcję sygnaturki wykonano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

Continue reading

WIEŻA UPIĘKSZONA

WIEŻA UPIĘKSZONA Przez kilka ostatnich tygodni wnętrze wieży Bazyliki przechodziło przemianę.   Poza odświeżeniem   balustrad, droga na szczyt wieży została urozmaicona wystawą archiwalnych fotografii pochodzących z albumu „Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura”. Idąc na górę  najpierw mijamy 150 krętych i wąskich  schodów,  następnie przechodzimy do drugiego etapu podróży. Przechodzimy drogą prowadzącą

Continue reading

Unieważnienie wyboru wykonawcy konserwacji kamiennej posadzki.

Dot. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, unieważnia postępowanie na wykonawcę konserwacji

Continue reading

KOLEJNE DWIE UMOWY PODPISANE

REWITALIZACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BAZYLIKI MARIACKIEJ KOLEJNE DWIE UMOWY PODPISANE     W ostatnich miesiącach 2017 roku ogłaszaliśmy oferty na przeprowadzenie kolejnych prac w Bazylice. Pod koniec grudnia podpisano dwie umowy. Pierwsza obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia Bazyliki. Umowę zawarto z Zakładem Usług Technicznych SIMS s.c. Koszt

Continue reading

Zapytanie ofertowe 02.01.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich związanych z  konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.    Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów

Continue reading

Rewitalizacja 09.11.2017 r.

Rusztowania przy kolejnych elewacjach, demontaż ołtarza i prace  archeologiczne, czyli postępy w realizacji projektu.     Prace wykonywane  w ramach projektu pn. „Rewitalizacja  i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” postępują. Rusztowanie znika i pojawia się przy kolejnych elewacjach. Stopniowo remontowane są kolejne połacie dachu. Wewnątrz kościoła  trwają prace

...

Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, będąca zamawiającym w zapytaniu ofertowym na „Modernizację wyposażenia sakralnego prezbiterium dla Kościoła Mariackiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny“ informuje, iż w wyniku ww. postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie.

Continue reading