Ciekawe odkrycia podczas prac konserwatorskich przy prospekcie organowym.

W trakcie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym na obrazach ilustrujących sceny stworzenia świata z Księgi Rodzaju konserwatorzy odkryli dawne przemalowania i inskrypcje. Wykonano zdjęcia Rtg oraz zdjęcia w świetle UV, które uczytelniły przemalowania. Poniżej prezentujemy efekty.     Obraz Stworzenie istot wodnych i ptactwa   Obraz przedstawiający Stworzenie  morza i

Continue reading