Prace konserwatorskie zegara astronomicznego – II etap

Prace konserwatorskie zegara astronomicznego – II etap Prace restauratorskie zegara astronomicznego  to kontynuacja prac wykonanych w 2019 roku. Obiekt został poddany pełnej konserwacji. Celem kolejnych etapów prac jest zastąpienie 23 wtórnych rzeźb teatru figur rekonstrukcjami stylistycznie zgodnymi z pierwowzorem. W drugim etapie prac zostaną zmienione figury Diakonów, oba Anioły, rzeźba

Continue reading

Ciekawe odkrycia podczas prac konserwatorskich przy prospekcie organowym.

W trakcie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym na obrazach ilustrujących sceny stworzenia świata z Księgi Rodzaju konserwatorzy odkryli dawne przemalowania i inskrypcje. Wykonano zdjęcia Rtg oraz zdjęcia w świetle UV, które uczytelniły przemalowania. Poniżej prezentujemy efekty.     Obraz Stworzenie istot wodnych i ptactwa   Obraz przedstawiający Stworzenie  morza i

Continue reading

Umowa na konserwację i restaurację posadzki podpisana

10 kwietnia została zawarta umowa na wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich i restauratorskich kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej. Wykonawcą prac będzie firma L.B. Brzuskiewicz S.C. Prace potrwają do końca 2019 roku.     Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej są elementem realizowanego projektu pn.  “Rewitalizacja i ochrona

Continue reading

PODPISANO ODBIÓR KOŃCOWY!

W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru końcowego zadania:  wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej.  Remont dachu trwał od marca 2017 roku. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy 21 listopada roboty zostały odebrane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, a dziś dokonano odbioru końcowego.  Wykonawcą prac

Continue reading

Prace przy elewacjach Bazyliki zakończone.

We wtorek odbyła się komisja konserwatorska, podczas której dokonano odbioru końcowego prac wykonanych przy elewacjach Bazyliki. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Pani Agnieszka Kowalska, ekspert z ramienia PWKZ z Uniwersytetu UMK w Toruniu – Pani prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków – Pan

Continue reading

Ołtarz główny powraca

Ołtarz główny Bazyliki powoli wraca na swoje miejsce. Trwają prace nad montażem szafy głównej oraz skrzydeł. Prace rozpoczęły się w październiku 2017 roku. Planowane zakończenie to początek 2019 roku.      Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego

Continue reading

“Nie tylko dach […]”

“Nie tylko dach. Bazylika Mariacka przechodzi największy remont w swojej historii”  Prace konserwatorsko – remontowe obejmują nie tylko stronę zewnętrzna kościoła. Wiele z nich prowadzonych jest również w środku. Nie dawno zostało zrekonstruowane ostatnie sklepienie znajdujące się w wieży Bazyliki, zakończyły się również prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania i nadal

Continue reading

Zakończenie prac przy Grupie Ukrzyżowania

Od maja do października trwały  prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania z belki tęczowej Bazyliki Mariackiej z około 1517 roku. Na początku XIX wieku (1806 r.) grupa została przemalowana szarą farbą. Pracom konserwatorskim została poddana w 1938 roku. W czasie II wojny światowej wywieziono ją z kościoła. W latach 1958-1961 ponownie

Continue reading

Postępy w pracach przy Grupie Ukrzyżowania

Od maja trwają prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania umieszczonej na belce tęczowej w Bazylice.  W tym tygodniu odbyły się spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Konserwatorzy obejrzeli dzieło i ocenili postępy w prac, które wielkimi krokami zbliżają się do zakończenia.

Continue reading

Konserwacja Ołtarza Głównego

Od października trwają prace przy Ołtarzu Głównym, dziele wykonanym przez Mistrza Michała z Augsburga z 1517 roku. Ołtarz tworzą szafa główna ze sceną Koronacji NMP, skrzydła rzeźbione, skrzydła malowane ruchome i stałe, predella oraz kamienny relief.  Prace wykonuje zespół konserwatorów, którym dowodzi Pan Krzysztof Owsiany.   Rada Naukowo-Konserwatorska działająca przy Bazylice Mariackiej,

Continue reading