Wybór oferty na konserwację i restaurację kamiennej posadzki.

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku dokonał wyboru

Continue reading

Zapytanie ofertowe z 8-03-2019 r.

(dotyczy konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich związanych z  konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego

Continue reading

Unieważnienie wyboru wykonawcy konserwacji kamiennej posadzki.

Dot. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, unieważnia postępowanie na wykonawcę konserwacji

Continue reading

Zmiana zapytania ofertowego

Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 15.01.2018 r.  (poniżej i w linku pełna treść)   ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z 02.01.2018 r. (dotyczącym konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku)    XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.01.2018 r., do godz.11.00 na

Continue reading

Zapytanie ofertowe 02.01.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich związanych z  konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.    Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów

Continue reading