VI Niedziela Wielkanocna

Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką. W dniu dzisiejszym na wzgórzu w Gdańsku św. Wojciech o godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa z racji archidiecezjalnego dnia odpustu św. Wojciecha patrona naszej Archidiecezji. Serdecznie zapraszamy w imieniu ks. Arcybiskupa Metropolity. O godz. 9.00 wyrusza z naszej Bazyliki Piesza

Continue reading

II Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego    

Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Papież św. Jan Paweł II wypełnił prośbę jaką skierował Pan Jezus za pośrednictwem    św. siostry Faustyny i ustanowił to święto dla całego Kościoła. Na zakończenie każdej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy dzisiaj koronkę do

Continue reading

Unieważnienie wyboru wykonawcy konserwacji kamiennej posadzki.

Dot. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, unieważnia postępowanie na wykonawcę konserwacji

Continue reading

Do Fatimy i Santiago de Compostela

Fatima i Santiago de Compostela 25.09 – 02.10.2018 Spotkanie przed pielgrzymką: 10 czerwca 2018, o godz. 18.45 (po mszy św. wieczornej) w sali w plebanii.  Konto Bankowe w WBK Bank Zachodni w PLN: 98 1090 1098 0000 0001 3470 8210 Konto Bankowe w WBK Bank Zachodni w EUR: 46 1090

Continue reading

Zapytanie ofertowe 02.01.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich związanych z  konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.    Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów

Continue reading

Wybrano ofertę na wykonanie instalacji

Wybrano ofertę na wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia.   Zamawiający Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonawcę wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.        

Continue reading

Uroczystość Chrystusa Króla 26 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE Uroczystość Chrystusa Króla 26 listopada 2017 r.     Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. W dniu dzisiejszym w kościołach w całej Polsce odmawiany jest Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. My również na zakończenie Mszy św. odmówimy ten Akt. Dzisiejsza uroczystość jest

Continue reading

Do Ziemi Świętej 15-21 kwietnia 2018 r.

  PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ z Bazyliki Mariackiej do Bazyliki Anastasis po śladach Jezusa Termin: 15 – 21 kwietnia 2018 r SPOTKANIE PRZED PIELGRZYMKOWE dnia 22 października 2017, po mszy św. o godz. 12:00 w Kaplicy Królewskiej. Brak miejsc – 07 września 2017 można się zgłaszać na ewentualną listę rezerwową.

Continue reading