Montaż brakującej sygnaturki

Odbudowa sygnaturki jest elementem realizowanego projektu pn. “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.     Gdańsk, 28-04-2018 r.

Continue reading

Profesor Andrzej Januszajtis o syganturce

        Rekonstrukcję sygnaturki wykonano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

Continue reading

Montaż siódmej sygnaturki (w obiektywie Dariusza Kuli)

Historyczne wydarzenie. Montaż siódmej sygnaturki na Bazylice Mariackiej w Gdańsku 28-04-2018 * Realizacja: Dariusz Kula – Studio, zdjęcia: Dariusz Kula, Dariusz Kosior, Łukasz Ogrodziński / (DariuszKula.pl)      Rekonstrukcję sygnaturki wykonano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Continue reading

Montaż brakującej sygnaturki

Zgodnie z informacją udzieloną przez Inspektora  Nadzoru o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą w sobotę 28 kwietnia o godzinie 6:00 planowane jest podniesienie i ustawienie na dachu brakującej sygnaturki. Obecnie znajduje się po stronie południowej Bazyliki, od strony ulicy Piwnej. Trwają przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.  Sygnaturka jest zbudowana

Continue reading