Wybór oferty na pomiary georadarowe.

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie pomiarów georadarowych w Konkatedralnej Bazylice Wniebowzięcia NMP w Gdańsku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.        

Continue reading

Zapytanie ofertowe na wykonania pomiarów georadarowych

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania pomiarów georadarowych w Konkatedralnej Bazylice Wniebowzięcia NMP w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest usługa pomiarów georadarowych (GPR) w KATEDRALNEJ BAZYLICE WNIEBOWZIĘCIA NMP sondą ekranowaną 500 MHz do głębokości 6 m w siatce 1 na 1 m, mająca na celu rozpoznanie pustych przestrzeni pod podłogą (posadzką) kościoła

Continue reading