Postulat brata i siostry

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, fundatora Zakonu, w naszej parafii odbyła się uroczysta msza św. którą celebrowali proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. prałat Ireneuszem Bradtke oraz Gwardian Kapucyńskiej Wspólnoty Franciszkańskiej w Gdańsku o. Zdzisław Duma. Podczas homilii Ojciec zwrócił uwagę na wartość ofiarowania się Bogu oraz podkreślił znaczenie radykalnego realizowania

Continue reading

Nowi postulanci FZŚ

Pierwsza niedziela września (2.09.2018) dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich była dniem wielkiej radości. Podczas mszy św. celebrowanej w Kaplicy Królewskiej przez o. Zdzisława Dumę z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów s. Janina i br. Jan przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i deklarację woli rozpoczęli czas postulatu, który będzie trwał pół roku.  Po jego

Continue reading