Jubileuszowe obchody Dnia Dziecka

Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Żeglugą Gdańską oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku już 25 raz współorganizuje 1 czerwca wyjątkowe wydarzenia, którego pomysłodawcą był śp. marszałek Maciej Płażyński. W tym roku pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały!” wyruszyło w Jubileuszowy rejs 500 dzieci, którym towarzyszyli opiekunowie oraz

Continue reading