Dzisiaj o godzinie 7:00 rano biciem dzwonu rozpoczęła się akcja montażu sygnaturki na dachu Bazyliki. 

Ksiądz Proboszcz uroczyście powitał wszystkich zebranych i  krótką modlitwą dokonał poświęcenia krzyża wieńczącego sygnaturkę.  

Następnie rozpoczął się proces podnoszenia i ustawiania sygnaturki na kalenicy środkowej dachu. O godzinie 9:00 była już umieszczona w wyznaczonym miejscu. https://bazylikamariacka.gdansk.pl/galeria/remont/sygnaturka.mp4 


Rekonstrukcja sygnaturki jest wykonywana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.