1. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego.

Papież św. Jan Paweł II wypełnił prośbę jaką skierował Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny i ustanowił to święto dla całego Kościoła w 2000 roku. 

Serdecznie zapraszamy dzisiaj o godz. 15.00 do wspólnej modlitwy która będzie transmitowana na naszym Facebook. W Godzinie Miłosierdzia rozważania poprowadzi o. Zdzisław Duma Ofm Cap wyznaczony przez papieża Franciszka  na ojca miłosierdzia. 

  1. W liturgii kościoła

– w czwartek uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika głównego patrona Polski i archidiecezji gdańskiej

– w sobotę święto św. Marka Ewangelisty.

  1. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiu procedur podawanych przez służby sanitarne.

Prosimy o wzajemną pomoc sąsiedzką zwłaszcza dla osób starszych.

Informujemy, że na mocy dyspensy udzielonej przez Metropolitę Gdańskiego nie ma obowiązku uczestniczenia  w niedzielnych i świątecznych Mszach św. do odwołania. Zgodnie z zapowiedzią Rządu od poniedziałku 20 kwietnia zostają zmniejszone obostrzenia związane z uczestnictwem w Mszach św. Na mocy tych zmian jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 powierzchni kościoła z zachowaniem odstępu 2 metrowego. Powierzchnia Bazyliki Mariackiej wynosi 4200 m2. – po odliczeniu powierzchni kaplic i prezbiterium oznacza, że na Mszy św. z zachowaniem wszelkich przepisów może uczestniczyć 200 osób. 

Musimy jednak pamiętać, że najważniejszym jest abyśmy zachowali daleko idącą ostrożność,  do czego zachęcam.

  1. Wszystkim życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia. Szczęść Boże. 

 

PROBOSZCZ BAZYLIKI MARIACKIEJ