W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzony jest w Kościele katolickim Dzień Migranta i Uchodźcy. W niedzielę 14 stycznia 2018 r. będziemy go przezywać po raz 104. Z tej okazji papież Franciszek wystosował Orędzie zatytułowane: Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców

 

 

 

Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem… […]„nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”…

  • „przyjęcie” oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia…
  • „chronić” wyraża się w całej serii działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego…
  • „promować” to przede wszystkim starać się, aby wszyscy migranci i uchodźcy, jak i społeczności, które ich przyjmują, byli w stanie realizować się jako osoby we wszystkich wymiarach stanowiących człowieczeństwo…
  • „integrować” należy do poziomu szansy ubogacania międzykulturowego zrodzonego przez obecność imigrantów i uchodźców…

/- z Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018/