W czwartek 28 lutego 2019 roku w Bazylice Mariackiej odbyło się drugie spotkanie z przewodnikami z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku w ramach, którego Ksiądz Proboszcz Ireneusz Bradtke opowiedział o pracach konserwatorsko-remontowych prowadzonych w Bazylice. 

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Bazylice Mariackiej, w której ksiądz opowiedział przewodnikom przede wszystkim o pracach konserwatorskich wykonanych przy Ołtarzu Głównym. Druga część spotkania odbyła się w Kaplicy Królewskiej, gdzie została przedstawiona prezentacja podsumowującą prace zrealizowane w Bazylice Mariackiej w 2018 roku, w tym: remont dachu, rewitalizację elewacji, przebudowę prezbiterium, prace konserwatorskie Grupy Ukrzyżowania, rekonstrukcję ostatniego sklepienia, prace wykonane przy zegarze astronomicznymi oraz inne zmiany w kościele. Ksiądz opowiedział także o aktualnie realizowanych pracach (np. o adaptacji dawnej kotłowni na salę multimedialną) i planach na przyszłość. 

Dziękujemy przewodnikom za kolejne wspólne spotkanie.