Od maja na października gromadzimy się jako wspólnota parafialna wraz z naszymi gośćmi na Nabożeństwie Fatimskim. Odpowiadając Maryi na jej apel przed mszą św. odmówiliśmy różaniec, a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej przez ks. Tomasza. W homilii ks. Tomasz zauważył, że dzieci fatimskie bez zwłoki realizowały wole Matki Bożej odmawiając różaniec i przychodziły co miesiąc na spotkanie do Cova. Godne uwagi jest również, to że Hiacynta, Franciszek i Łucja chętnie nie tylko to co cieszy, ale również podjęły trud cierpienia jako wynagrodzenie z grzechy ludzi. Dlatego i my gromadzimy się na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, aby wynagrodzić Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi grzechy wszystkich ludzi.
Dziękujemy ks. Tomaszowi za celebrację liturgii oraz kazania, a wspólnocie Trzeciego Zakony Św. Franciszka za posługę podczas procesji.