Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich,
którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną
w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.
( ze Statutu  Akcji Katolickiej )

Akcja Katolicka przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku liczy kilkunastu członków. Obecnie prezesem parafialnego oddziału jest p. Leszek Król, zaś asystentem kościelnym jest Proboszcz ks. Prałat Ireneusz Bradtke. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Działalność członków wpisana jest w życie wspólnoty parafialnej. Udział w liturgii Wielkiego Tygodnia, odpuście parafialnym, prowadzenie kwest parafialnych i działalność charytatywna podkreślają naszą obecność w życiu parafii. Członkowie AK chętnie uczestniczą w parafialnych pielgrzymkach. Członkowie AK pamiętają także o chorych i starszych osobach, których na starówce nie brakuje. Z okazji świąt przekazują w imieniu parafii życzenia.


Początki Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka nie wzięła się znikąd. Już Dzieje Apostolskie mówią o świeckich, którzy z apostołami troszczyli się o szerzenie chrześcijaństwa i zbawienie ludzi.
W ciągu wieków zawsze byli świeccy, którzy pracowali na rzecz ewangelizacji – np. tak zwane trzecie zakony. Swoiste przebudzenie świeckich nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. Zaczęły powstawać stowarzyszenia robotników i związki młodzieży chrześcijańskiej. Z nich ukształtowała się Akcja Katolicka. To głównie dzieło Papieża Piusa X i jego encyklik. Nazwa – Akcja Katolicka – pojawia się w 1903 roku w „Motu proprio„  Papieża Piusa X. Idee Akcji Katolickiej rozwinął następnie Papież Pius XI – Akcja Katolicka to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka zaczyna powstawać najpierw we Włoszech, a następnie w wielu innych krajach, przyjmując różne formy działalności.

Akcja Katolicka w Polsce
Po odzyskaniu niepodległości, już w 1919 r., także w Polsce rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. Dopiero jednak w 1928 r. utworzona została komisja episkopatu dla Akcji Katolickiej, na czele której stanął kard. August Hlond. Wielkim orędownikiem utworzenia Akcji Katolickiej był arcybp. Krakowa Adam Sapieha. Ostatecznie Akcję Katolicką w Polsce powołano w 1929 r. z główną siedzibą w Poznaniu. Ks. arcybp. Sapieha w 1932 r. nakreślił podstawy organizacyjne i zadania Akcji Katolickiej. Widział w niej szansę na zaktywizowanie laikatu. Wojna przerwała tak dobrze zapowiadające się dzieło. Odnowa przyszła dopiero w latach 90-tych. W roku 1993 Papież, Św. Jan Paweł II wyraził wolę reaktywowania Akcji Katolickiej podczas wizyty „ad limina„ polskich biskupów. Od tego czasu zaczęły powstawać pierwsze struktury Akcji Katolickiej w Polsce. Także w naszej archidiecezji i w naszej parafii. 17 marca 1995 r. Biskupi Polscy wystosowali list wzywający do tworzenia Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcja Katolicka w Gdańsku
Liczne rozmowy i spotkania z inicjatywy Ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza doprowadziły do powołania 1 października 1995 roku prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej P. Jerzego Karpińskiego. Pierwsze spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej odbyło się 16.01.1996 r.  19.10.1996 r. odbyło się spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej w Oliwie. 26 stycznia 1997 roku zostaje uroczystym Dekretem Ks. Arcybp. Tadeusza Gocłowskiego, powołany Zarządu Diecezjalny Akcji Katolickiej, a  prezesem zostaje  mianowany P. Doktor Jerzy Karpiński. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zostaje P. Lidia Dziuba, która od początku wraz z P. Karpińskim była zaangażowana w tworzenie struktur Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w Parafii Mariackiej w Gdańsku
Parafialny Oddział AK  liczył kilkudziesięciu członków. Prezesem była Pani Lidia Dziuba, a pierwszym Asystentem Kościelnym ks. Marek Adamczyk. 05.03.2008 r. Prezesem POAK  została P. Stanisława Łukasiak, a Asystentem Kościelnym był w tym czasie Ks. Robert Kaczorowski. Kolejnymi asystentami byli: ks. Zbigniew Zieliński, ks. Sławomir Skoblik. Aktualnie od  kwietnia 2015 r. prezesem POAK jest P. Leszek Król, zaś asystentem Kościelnym od lipca 2016 r.  jest wikariusz ks. Piotr Libiszewski.

Cele Akcji Katolickiej
– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła.
– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od aktualnych potrzeb.
– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.  Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.
W Parafii:
– zaangażowanie w różny sposób w uroczystości parafialne i diecezjalne ( czytania mszalne, modlitwa wiernych, oficjalne powitania i podziękowania, procesje itp.),
– przeprowadzanie kwest na różne cele,
– działalność charytatywna
– zbieranie podpisów w różnych akcjach i inicjatywach kościelnych
– prowadzenie kroniki parafialnej
– uczestnictwo w akcjach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych i staramy się rozwijać swoją wiarę. Jesteśmy dyspozycyjni wobec wezwań współczesnego świata i naszych duszpasterzy.

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

46 ludzie podążają BMWNMP

Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: