Podczas Mszy św. w 1. rocznicę śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza na tacę zebrano kwotę 10 018,65 złotych i 50 euro.
Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie programu Rodzina Rodzinie realizowanemu przez Caritas Polska.

Przez okres 12 miesięcy pomocą materialną zostanie objętych 5 rodzin.

Dziękujemy wszystkim za złożoną ofiarę.

——————————-
więcej informacji o programie: https://rodzinarodzinie.caritas.pl