Rusztowania przy kolejnych elewacjach, demontaż ołtarza i prace  archeologiczne, czyli postępy w realizacji projektu.

 

 

Prace wykonywane  w ramach projektu pn. „Rewitalizacja  i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” postępują.

Rusztowanie znika i pojawia się przy kolejnych elewacjach. Stopniowo remontowane są kolejne połacie dachu.

Wewnątrz kościoła  trwają prace konserwatorskie ołtarza głównego. Najpierw były to prace przygotowawcze, a następnie stopniowy demontaż poszczególnych elementów. W ostatnich dniach zdemontowano skrzydła i część centralną.

Ponadto, wewnątrz Bazyliki  w pomieszczeniu dawnej kotłowni trwają prace archeologiczne. Badania są istotnym etapem przed przystąpieniem do dalszych prac, czyli przekształceniem  nie wykorzystywanego od dawna pomieszczenia na multimedialną salę wystawową.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

 

« z 2 »