W wieży Bazyliki Mariackiej kończą się prace związane z rekonstrukcją sklepienia gwiaździstego. W czasie działań wojennych spłonął cały dach kościoła Mariackiego. Wypaliło się również wnętrze wieży, a sklepienie uległo zawaleniu. W oparciu o zachowane służki wykonano pełną rekonstrukcję sklepienia. Prace te są prowadzone zgodnie z projektem Pana Tomasza Celewicza  i stanowią ostatni przyczynek do zakończenia prowadzonej 1945 roku odbudowy.

 

Prace realizowane są ze środków własnych parafii oraz ze środków Gminy Miasta Gdańska.