Prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwiaździstego w kruchcie wieży. 

To jedyne nieodbudowane po II wojnie światowej sklepienie w Bazylice Mariackiej. Poza dokumentacją archiwalną w wieży kościoła zachowały się ślady łęków przyczelnych oraz fragmenty żeber w poziomie pach, które razem pozwoliły na odtworzenie kształtu sklepienia. Był to zespół dwóch bliźniaczych sklepień typu gwieździstego. 

Do tej pory po wejściu do kruchty patrząc w górę widoczne były tylko dwa otwory służące  do transportu przedmiotów oraz wspomniane fragmenty sklepienia.

W ramach prac budowlano-konserwatorskich zostanie odtworzone sklepienie, w którym będzie wykonany otwór do transportu gabarytów.

 

Prace realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.