Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Rada naukowo-konserwatorska

Rada naukowo-konserwatorska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

 

Decyzją ks. Prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
w Gdańsku  5 kwietnia 2017 roku została powołana przy Bazylice Mariackiej Rada naukowo-konserwatorska.

Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie strategii dla Bazyliki oraz  opiniowanie przedstawianych koncepcji i programów konserwatorskich.

Zaproszenie do współpracy przyjęli już:

  • prof. dr hab. Inż. Arch. Aleksander Piwek – Przewodniczący Rady

  • prof.  dr  hab. Elżbieta Pilecka,

  • prof. dr hab. Andrzej Woziński,

  • mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz,

  • mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski (Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku)

  • mgr inż. arch. Tomasz Celewicz.

Za przygotowanie i organizację pracy Rady naukowo-konserwatorskiej odpowiada Anna Kriegseisen – pełnomocnik proboszcza Bazyliki ds. Ochrony Zabytków.

Kontakt:

e-mail: zabytki@bazylikamariacka.gdansk.pl

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

49 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Karciasw Twitter Pic martaurb Twitter Pic pawelgol Twitter Pic intencje Twitter Pic Zadrozny Twitter Pic OpercomP Twitter Pic Laurencj Twitter Pic Inspirac
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: