Remont dachu zakończony, ale przebudowa kotłowni rozpoczęta.

Na początku grudnia dokonano odbioru końcowego prac remontowych dachu Bazyliki, które obejmowały m.in. wymianę pokrycia, remont więźby dachowej, renowację istniejącej sygnaturki oraz rekonstrukcję mniejszej sygnaturki i wykusza transportowego. Demontaż windy zakończył trwający przez kilkanaście miesięcy remont. 

Gdy jedne prace zostały zakończone inne zostały rozpoczęte… Również na początku miesiąca  ruszyła przebudowa dawnej kotłowni. W efekcie w pomieszczeniu powstanie sala multimedialna.

 

Prace realizowane w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.