Na początku grudnia dokonano odbioru końcowego prac remontowych dachu Bazyliki, które obejmowały m.in. wymianę pokrycia, remont więźby dachowej, renowację istniejącej sygnaturki oraz rekonstrukcję mniejszej sygnaturki i wykusza transportowego. Demontaż windy zakończył trwający przez kilkanaście miesięcy remont. 

Gdy jedne prace zostały zakończone inne zostały rozpoczęte… Również na początku miesiąca  ruszyła przebudowa dawnej kotłowni. W efekcie w pomieszczeniu powstanie sala multimedialna.

 

Prace realizowane w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.