Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

prof. Bogusław Grabowski

Bogusław GrabowskiGłówny Organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku:

prof. Bogusław Grabowski

tel.. +48 504 139 136

email: grabowskiboguslawgco@wp.pl


BOGUSŁAW GRABOWSKI, ur. 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 600 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Danii, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień.


NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD