Prace konserwatorskie zegara astronomicznego – II etap

Prace restauratorskie zegara astronomicznego  to kontynuacja prac wykonanych w 2019 roku. Obiekt został poddany pełnej konserwacji. Celem kolejnych etapów prac jest zastąpienie 23 wtórnych rzeźb teatru figur rekonstrukcjami stylistycznie zgodnymi z pierwowzorem. W drugim etapie prac zostaną zmienione figury Diakonów, oba Anioły, rzeźba Adama i Ewy oraz głowa węża.

Zegar został wykonany przez Hans Düringera z Torunia. Składa się z trzech kondygnacji: kalendarium, planetarium i teatru figur. Kalendarium tworzą 3 tarcze. Największa jest podzielona promieniście na 365 sekcji, które odpowiadają dniom oraz koncentrycznie na 22 kręgi. Łącznie w polach znajduje się 3005 danych dla lat 1463-1538. W centrum kalendarium znajduje się figura Marii z Dzieciątkiem w promienistej glorii. Całość otacza rama z czterema postaciami symbolizującymi upływ czasu.

W planetarium znajdują się trzy wskazówki: godzinowa, Słońca i Księżyca, znaki zodiaku oraz dwie rzeźbione sceny Zwiastowania i Pokłonu Trzech Króli, które ukazują się podczas spektaklu.

W trzeciej kondygnacji znajduje się teatr figur, zbudowany z dwóch scen i składający się z 23 rzeźb. W dolnej części ukazuje się 12 apostołów oraz śmierć z kosą, w górnej ewangeliści. Po bokach umieszczeni zostali Aniołowie i Diakoni. Całość wieńczą figury Adama i Ewy stojące po bokach drzewa wiadomości dobrego i złego, które jest oplecione przez węża z głową kobiecą. Rzeźby Adama i Ewy wybijają godziny i kwadranse.

Zegar był sprawny do połowy XVI wieku.

W 1944 roku zabytek został zdemontowany i wywieziony poza Gdańsk. Zachowały się tarcze i 70% obudowy, wyobrażenia dolnej kondygnacji oraz Waga i szczypce Skorpiona. Z inicjatywy Pana Andrzeja Januszajtisa od 1987 roku trwa rekonstrukcja zegara.

 

Prace są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.