Najnowszy artykuł o postępach prac w Bazylice, a w nim film pokazujący dach z dwóch stron – na zewnątrz
i wewnątrz. Zachęcamy do obejrzenia.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/nowy-dach-bazyliki-mariackiej-gotowy-w-99-zobacz-jak-wyglada,a,127631

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.