Zdjęcia najlepiej pokazują jak bardzo zmieniła się Bazylika w ciągu ostatnich miesięcy.

Poniżej zestawienie zdjęć z okresu przed rozpoczęciem prac ze zdjęciami w czasie ich trwania i po zakończeniu.

 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.