Prace konserwatorskie ołtarza głównego trwają od października 2017 roku. Wkrótce zostaną zakończone. Kilka dni temu zostały zamontowane rzeźby Madonny, Boga Ojca i Chrystusa. 

 

Autorem filmu  jest Pan Dariusz Kula

 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.