We wtorek odbyła się komisja konserwatorska, podczas której dokonano odbioru końcowego prac wykonanych przy elewacjach Bazyliki. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Pani Agnieszka Kowalska, ekspert z ramienia PWKZ z Uniwersytetu UMK w Toruniu – Pani prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków – Pan Janusz Tarnacki, przedstawiciele firmy MOSAICON (wykonawcy prac) oraz parafii – Ks. Proboszcz Ireneusz Bradtke wraz z inspektorami nadzoru. 

Prace rozpoczęły się 7 marca 2017 roku i obejmowały wszystkie elewacje Bazyliki (za wyjątkiem wieży). Roboty zostały odebrane bez uwag. 

 

 

 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.