Zakończyliśmy prace konserwatorsko-restauratorskie przy prospekcie organowym, prace konserwatorskie zegara astronomicznego, prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystus Salvator Mundi. 

W listopadzie komisja konserwatorska dokonała odbioru poszczególnych prac.

W 2019 r. udało się przeprowadzić pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich prospektu organowego z 1627 r. obejmujący elementy konstrukcyjne i snycerskie szafy głównej. 

W ramach prac wszystkie elementy zostały oczyszczone z zabrudzeń, zaimpregnowane, usunięto retusze,  uzupełniono brakujące elementy, wykonano uzupełnienia warstwy malarskiej i złoceń oraz wykonano korektę ścian bocznych.  

Zegar astronomiczny również najpierw oczyszczono, następnie wykonano dezynsekcję, impregnację drewna, usunięto przemalowania i retusze, uzupełniono ubytki w zaprawie, wykonano nowe retusze, uzupełnienia warstwy malarskiej i złocenia. Wykonano  korektę miedzianych cyfr, znaków zodiaku i zmieniono nimb i dekorację korony Madonny.  Ponadto, wykonano drewnianą przysłonę podstawy zegara, zrekonstruowano ramy wokół kalendarium i wałek wokół planetarium oraz na drzewo poznania dobra i zła dodano jabłka i liście.  

Rzeźba Chrystusa Salvator Mundi przeszła pełną konserwację. Figura została oczyszczona, zaimpregnowana, wykonano korektę palców prawej ręki i poprawiono ułożenie lewej, usunięto retusze, uzupełniono ubytki, wykonano retusze karnacji, szaty i podstawy oraz uzupełniono złocenia. W trakcie prac odkryto na głowie Chrystusa otwory po promieniach tworzących aureolę oraz pozostałości dawnych promeni, w związku z tym zrekonstruowano aureolę. Łącznie umieszczono 70 promieni. 

 

 

PRACE  ZREALIZOWANO PRZY POMOCY DOTACJI

GMINY MIASTA GDAŃSKA