Rozpoczęły się prace konserwatorskie okna nad wejściem głównym do Bazyliki Mariackiej,  finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program prac przewiduje restaurację całego okna.