Najczęściej oglądany obraz z Bazyliki Mariackiej poddawany jest drobnym pracom konserwatorskim.
W ramach prac związanych z przywracaniem Bazylice pierwotnej świetności nadszedł czas na oczyszczenie kopii obrazu Hansa Memlinga – Sąd Ostateczny.
Prace potrwają ok. dwóch tygodni. Prowadzi je zespół konserwatorów pod kierunkiem Krzysztofa Owsianego.