Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Prace konserwatorskie Ołtarza głównego

Prace konserwatorskie Ołtarza głównego

Prace konserwatorskie Ołtarza głównego

17 października odbyła się komisja konserwatorska związana z rozpoczynającymi się pracami konserwatorskimi ołtarza głównego.

 

 

Uczestniczyli w niej:  Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  Pani Dorota Szmyt, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków Pan Janusz Tarnacki, przedstawiciele Wykonawcy Pani Agnieszka Fejzer i Pan Krzysztof Owsiany oraz  Inwestor – ks. Proboszcz Ireneusz Bradtke i jego przedstawiciele – projektanci i nadzorujący prace: Pani Anna Kriegseisen, Pani Lucyna Maternicka, Pan Waldemar Barski i Pan Tomasz Celewicz.

Komisja  wspólnie przeprowadziła oględziny obiektu,  omówiła zakres prac i dalszy program postępowania.

Prace prowadzone są w zakresie realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

 

 

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD