Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Unią Kościołów Ewangelickich w Kościele Ewangelickim w Niemczech, reprezentowaną przez Panią Biskup Petrę Bosse-Huber, a parafią kościoła Mariackiego w Gdańsku reprezentowaną przez Proboszcza ks. Prałata Ireneusza Bradtke 1 marca 2020 roku rozpoczyna się podróż powrotna do kościoła Mariackiego w Gdańsku jednego z najcenniejszych gotyckich ołtarzy, Pietas Domini.

1 marca 2020 roku w Berlinie, w kościele św. Jana-Moabit odbędzie się liturgiczne pożegnanie predelli ołtarza Bractwa św. Jerzego, która wraz nastawą przedstawiającą Trójcę Świętą (obecnie znajdująca się w Staatliche Museen, Gemäldegalerie) po 75 latach wróci do kościoła Mariackiego. Uroczyste powitanie ołtarza w formie liturgii w Gdańsku odbędzie się
4 kwietnia 2020 roku w kościele Mariackim. 

Ołtarz wykonano ok. 1435 roku. Został ufundowany przez bractwo św. Jerzego do kaplicy bractwa w Bazylice Mariackiej. Awers obrazu przedstawia Trójcę Świętą w typie Pietas Domini. Na rewersie dzieła ukazane są postacie króla Artura i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Na predelli namalowano trzy przedstawienia: Trójcę Świętą w wersji Tronu Łaski, św. Jerzego (patrona bractwa) oraz św. Olafa.