Dziś (22.04.2018 r.) powrócili pielgrzymi z Ziemi Świętej. Opiekunem duchowym i organizatorem pielgrzymki był ks. Piotr Libiszewski za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wędrowaliśmy przez siedem dni śladami Pana Jezusa między innymi przez Górę Tabor, Kanę Galilejską, Nazaret, Kafarnaum, Betlejem, Jerycho i Jerozolimę dotykając tej ziemi i słów Jezusa Chrystusa. Był to czas rekolekcji i dni skupienia. Spotkanie po pielgrzymkowe odbędzie się 20 maja (niedziela) po mszy św. o godz. 18:00 w salce plebanii.