Poświęcenie obrazu bł. Doroty z Mątowów

 

 

Dnia 25 czerwca w niedzielę podczas mszy św. o godz. 12:00 został poświęcony nowy obraz podarowany Bazylice Mariackiej autorstwa: Krzysztofa Izdebskiego-Cruz.  Na uroczystości byli obecni fundatorzy, którzy pragną zachować anonimowość, malarz oraz kapłani, którzy w jakiś sposób związani są z osoba bł. Doroty z Mątowów np.: ks. Proboszcz kościoła św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich, gdzie ks. Krzysztof Ławrukajtis organizator pielgrzymek z Gdańska do Mątowów oraz kaznodzieja ks. Łukasz Białk, którzy przybliżył nam postać Doroty, jak0 chrześcijanki realizującej wiernie przysięgę małżeńską, jako mistyczki, która nosiła stygmaty na swoim ciele i jako rekluzy, która całkowicie poświęciła się Bogu. Obraz przedstawia bł. Dorotę z Mątowów w skromnym stroju XIV wiecznej mieszczki gdańskiej, we wnętrzu zamożnego gdańskiego domu z epoki. Na wstędze w górnej części obrazu widnieje napis w języku łacińskim: Bł. Dorota z Mątowów, rekluza, 1347–1394. W prawej ręce bł. Dorota trzyma księgę w oprawie sakwowej, otwartą na prologu Ew. św. Jana, a w lewej ręce trzyma XIV-wieczny różaniec. Pięć strzał wskazuje miejsca na ciele bł. Doroty, w których miała ukryte stygmaty. W górnym lewym rogu jest umieszczony gmerk Bazyliki Mariackiej na biodrach bł. Doroty znajduje się skórzany pasek, który służył do przywiązywania księgi. W prawym dolnym rogu widnieje herb Gdańska, a u stóp bł. Doroty znajduje się mapa ziem, których jest opiekunką.

 

Modlitwa przez wstawiennictwo bł Doroty:

Bł. Doroto uproś mi łaskę, abym w moim sercu zawsze rodziła się tęsknota za Jezusem obecnym w Eucharystii. Ucz mnie przeżywanie mszy św. z należytym skupieniem i szacunkiem, które pomogą mi jednoczyć się z Jezusem, moim Panem i Zbawicielem. Niech moje serce zawsze będzie w stanie łaski uświęcającej i niech z miłością woła: Boże mój, Boże szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.