Od rozpoczęcia projektu pn. “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” minął ponad rok. Postęp prac i zmiany widoczne są zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zabytku.

Blisko dwa miesiące temu na dachu została umieszczona mała sygnaturka, większa przeszła przebudowę. Widać nowo układaną dachówkę na kolejnych już wyremontowanych połaciach dachu. Ponadto, w południowej części transeptu odbudowywany jest wykusz transportowy. 

Prace konserwatorskie przy elewacjach również zmierzają ku końcowi. Rusztowanie wokół elewacji kościoła cały czas zmienia lokalizację. Aktualnie trwają prace przy elewacjach od strony ulicy Chlebnickiej, a w ostatnich dniach odsłonięto elewację nad bramą Groblową.  

Całkowicie zmienił się wygląd prezbiterium. Brak jeszcze ołtarza Koronacji NMP, nadal poddawany jest on zabiegom konserwatorskim w południowej części transeptu. Konserwatorzy stopniowo przywracają mu dawne piękno. 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.