Z powodu zamknięcia ze względu na zły stan techniczny Bazyliki św. Mikołaja od przyszłej niedzieli
tj. od 11 listopada Kaplica Królewska udostępniona będzie O.O. dominikanom na wszystkie niedziele do czasu ponownego otwarcia kościoła św. Mikołaja.

Ojcowie dominikanie w Kaplicy Królewskiej odprawiać będą niedzielne
Msze św. o następujących godzinach:

8:00, 11:30, 13:00, 16:00, 17:30 

 

Z tego powodu do odwołania nie będzie Mszy św. niedzielnej dla dzieci o godz. 11.00 w Kaplicy Królewskiej,

dzieci zapraszamy na Mszę do Bazyliki Mariackiej na godz. 10.00.