Drost W., Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze, Stuttgart 1963.

W 2016 roku w Bazylice Mariackiej rozpoczęła się akcja charytatywna pod nazwą Pokolenia dla Bazyliki, obecnie bardziej znana pod hasłem „Gwiazdy” . W ramach akcji zakupywane są gwiazdki – cegiełki, z których dochód przeznaczany jest na prace konserwatorsko-remontowe prowadzone w kościele. Celem jest nie tylko zbiórka środków na renowację, ale także przywracanie wyglądu sklepieniom, na których przed wojną znajdowały się drewniane gwiazdy. 

Po wspomnianym numerze  każdą cegiełkę można odnaleźć na mapie sklepień, dostępnej  na stronie internetowej parafii. Zgodnie z wolą donatora na stronie internetowej jest również podawana treść znajdująca się na danej gwiazdce lub nie, wtedy dana cegiełka jest widoczna jako anonimowa.

Plan sklepienia G1

Pierwsza uroczystość wręczenia certyfikatów gwiazd odbyła się 24 czerwca 2016 roku. Wówczas wręczono 21 certyfikatów. W ciągu czterech lat na sklepieniach kościoła zostało zawieszonych 308 gwiazd, które rozświetliły przede wszystkim sklepienia w prezbiterium i nawie głównej kościoła. Są też takie, które dodają blasku poszczególnym kaplicom.

Gwiazda numer jeden znajduje się nad belką tęczową i Grupą Ukrzyżowania.  Dedykowano ją św. Janowi Pawłowi II dla upamiętnienia 30 rocznicy obecności
i modlitwy w Bazylice Mariackiej. Inne gwiazdy donatorzy ofiarowali  np. w intencji zdrowia najbliższych, niektóre upamiętniają ważne wydarzenia w życiu ofiarodawców np. chrzest św., I komunię św., ślub, rocznicę ślubu lub wyjątkowe  dla nich osoby.

 

 

 

W ostatnią niedzielę odbyła się dwunasta uroczystość wręczenia certyfikatów gwiazd. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim donatorom i osobom wspierającym akcję.