W niedzielę 15 grudnia podczas Mszy św. o godz. 12:00 zostały wręczone kolejne certyfikaty gwiazd. 

Łącznie na sklepieniach Bazyliki jest ich już 285. Najwięcej znajduje się na sklepieniach nawy głównej, ale są też takie, które zdobią kaplice. 

Akcja charytatywna “Pokolenia dla Bazyliki” trwa od 2016 roku. Jej celem jest wsparcie remontu kościoła i przywrócenie gwiazd na sklepienia. Donatorzy w ramach akcji zakupują gwiazdy – cegiełki, na których są umieszczane intencji ich autorstwa. 

Mapy z lokalizacją gwiazd można zobaczyć na stronie Bazyliki: 

Serdecznie dziękujemy wszystkim donatorom i osobom wspierającym akcję.