Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Pogrzeb Śp. Barbary MEGER – Matki Kapłanów

Pogrzeb Śp. Barbary MEGER - Matki Kapłanów

Śp. Barbara Eugenia Meger z d. Prozorowska urodziła się 4 grudnia 1929 r. w Gdyni. Całe swoje życie była związana z Trójmiastem. 11 czerwca 1959 r. weszła w związek małżeński z Leonem Megerem. Ślub, z racji żałoby w rodzinie przyszłego męża, był cichy i skromny w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Mąż Leon pracował w przemyśle stoczniowym a żona pracowała w kiosku RUCHU i na poczcie. Urodziła trójkę dzieci: dziewczynkę, która zmarła po porodzie i dwóch chłopców: Adama i Bogdana. Jej życie nie wyróżniało się czymś nadzwyczajnym. Jako żona i matka sumiennie realizowała swoje życiowe zadania. Wychowała dwóch kapłanów i mogłoby się wydawać, że dom państwa Meger powinien wyróżniać się nadzwyczajną pobożnością np.: poprzez długie modlitwy, czy codzienne czytanie Pisma Św.

Dom ten był inny niż ten w naszej wyidealizowanej wyobraźni. W tych trudnych latach 60. i 70. realizowali troskę o siebie i dzieci poprzez zwyczajną, codzienną obowiązkowość skierowaną do Boga i ludzi. Gdy jechali w niedzielę na wycieczkę, to zawsze na początku dnia była msza św. lub planowali ją na trasie swoich rodzinnych wyjazdów. Msza św. nie była dodatkiem do niedzieli, ale jej centrum. Odpowiedzialna postawa rodzicielska nie pozwalała im na posługiwanie się wulgaryzmami czy nadużywaniem alkoholu. Z takiej normalnej i rodziny Bóg powołała dwóch kapłanów, którzy w kapłaństwo wnoszą normalną pobożność wyniesioną z domu rodzinnego oraz ukształtowaną przez formację zakonną i seminaryjną. Dziękujemy matce kapłanów za jej ciche i pokorne życie oraz za przekazanie dzieci służbie Bogu. Przez większość swojego życia Barbara i Leon mieszkali w parafii Bazyliki Mariackiej pomagając w jej rozwoju. Małżonkowie w ostatnich latach mieszkali u syna w Krakowie. Śp Barbara zmarła w domu na kapłańskich rękach syna Bogdana 20 kwietnia zaopatrzona w święte sakramenty. Pogrzeb jej odbył się 27 kwietnia w rodzinnej parafii w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp. Ryszard Kasyna z Pelplina, a bp. Zbigniew Zieliński poprowadził ostatnie pożegnanie. Kazanie o matce kapłanów wygłosił syn Bogdan Wyższy Przełożony Prowincji Ojców Karmelitów w Krakowie. Obecnych było również wielu kapłanów, przyjaciół i sąsiadów. Jej relikwie spoczywają na gdańskim cmentarzu Salwator. Msza św. za śp. Barbarę od uczestników pogrzebu zostanie odprawiona 28 maja o godz. 19:00 w Bazylice Mariackiej.  – ks. Piotr Libiszewski

Pogrzeb Śp. Barbary MEGER - Matki Kapłanów

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD