W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru końcowego zadania:  wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej. 

Remont dachu trwał od marca 2017 roku. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy 21 listopada roboty zostały odebrane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, a dziś dokonano odbioru końcowego. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Krzysztof Osuchowski Alicja Babik z Malborka.

 

Prace były zrealizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.