Rozpoczęły się próby nad podświetlaniem zabytków w kościele. Stało się to możliwe dzięki wymianie instalacji elektrycznej, którą przeprowadzono w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.