29 sierpnia o godz. 8:00, w ramach poznawania małej ojczyzny i Kościoła, wyruszyliśmy na naszą kolejną pielgrzymkę. Tematem konferencji podczas drogi były zagadnienia wokół zagadnienia: „Każdy jest misjonarzem”. Po odśpiewaniu godzinek i wspólnych śpiewów oraz po wysłuchaniu konferencji i tzw. “rozmów niedokończonych” pod przewodnictwem ks. Piotra dotarliśmy do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Po przywitaniu przez Księdza Rektora udaliśmy się do Muzeum Misyjnego i Etnograficznego. Przewodniczka poprowadziła nas nie tylko po salach wystawowych, ale przeszliśmy z nią po wszystkich kontynentach spotykając plemiona gorącej Afryki i zimnych Eskimosów oraz Indian, Papuasów, Japończyków, Chińczyków… w ich codziennych zajęciach i strojach. W centrum naszego dnia uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której ks. Piotr zwrócił uwagę na codzienne świadectwo wiary chrześcijanina, którego zadaniem jest nie tylko działalność charytatywna, ale czynienie uczniów Chrystusa. Po mszy św. zjedliśmy lunch w cieniu seminaryjnych murów i zwiedziliśmy ogrody werbistowskiej Alma Mater wraz z mauzoleum i cmentarzem. Potem udaliśmy się do Krosna gdzie w sanktuarium Matki Bożej zbudowanego na wzór sanktuarium w Świętej Lipce poznaliśmy piękną Jedności Kościół w swojej różnorodności, gdyż ks. Piotr mówiąc o historii Kościoła, zwrócił uwagę na Kościół maronicki jako jeden z kościołów wschodnich, które należą do Kościoła Katolickiego, choć różnią się formą kultu. Na zakończenie pomodliliśmy się do Boga za pośrednictwem św. Charbela (+1898) mnicha i pustelnika kościoła maronickiego oraz Ksiądz pobłogosławił nas olejem św. Charbela. O godz. 18:30 wróciliśmy do Gdańska. Następną pielgrzymkę planujemy na październik po kaszubskich Sanktuariach Maryjnych.

« z 4 »