W dniach od 23 do 30 czerwca 2019 r. pielgrzymi z Bazyliki Mariackiej i pomorskich parafii pielgrzymowali pod przewodnictwem Ks. Piotra Libiszewskiego z Gdańska do Armenii odwiedzając stolicę Erewań oraz Eczmiadzyn, Zvartnots, Ashtarak, Saghmossavank, Hovhannavank, Sanahin, Hagpat, Dilijan, Goshavank, Noratus, Khor Virap, Noravank, Garnii, Geghard. Doświadczyliśmy Kościoła w jego różnorodności. Rok 301 to data przyjęcia chrztu przez Ormian co pozwoliło im zjednoczyć się jako naród przy Chrystusie. Różne koleje losu oraz udział duchowieństwa w pierwszych soborach w 325 i 381 ukształtowało ich kościelną wiarę. Brak udziału w soborze potępiającym monofizytyzm w Chalcedonie (451 r.) umiejscowiły tę wspólnotę wiary w tzw. Kościołach przedchalcedońskich (koptyjski, etiopski, erytrejski, jakobicki, malankarski, ormiański.) Trzeba dodać, że podczas niedzielnego wyznania symbolu wiary posługujemy się Credo pochodzącym z soborów w Nicei (325 r.) i Konstantynopola (381 r.). Pielgrzymkowe doświadczenie innego obrządku pozwoliło nam spojrzeć na wspólnotę uczniów Chrystusa nie tylko przez pryzmat sobory Watykańskiego II, ale doświadczyć wielości obrządków i ludzi zakochanych w Chrystusie. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za postawę wiary i świadectwa bratniej miłości, a wszystkim pielgrzymkowym jubilatom i solenizantom, życzymy Bożego błogosławieństwa i kolejnych wspólnych pielgrzymek po szlakach kościelnej wiary. 

 


« z 4 »