Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Pełnomocnik ds. ochrony zabytków

Pełnomocnik ds. ochrony zabytków

 

Przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku działa biuro pełnomocnika ds. ochrony zabytków.

 

Celem biura jest:

–  wspieranie Proboszcza w należytej trosce o zabytki Bazyliki Mariackiej,

–  prowadzenie ewidencji zabytków Bazyliki Mariackiej,

–  opracowywanie planów i programów konserwatorskich,

–  organizacja harmonogramów prowadzonych prac,

  • nadzór nad zleconymi pracami konserwatorskimi,

  • organizacja spotkań Rady naukowo-konserwatorskiej,

  • współpraca z MKiDN, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków itp.

 

Kontakt:

Anna Kriegseisen -pełnomocnik ds. ochrony zabytków

e-mail: zabytki@bazylikamariacka.gdansk.pl

Biuro czynne w środy od 8.00 do 16.00

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD