Od 13 maja do 13 października, co miesiąc 13 dnia miesiąca spotykaliśmy się na czuwaniu fatimskim, aby realizować prośbę Matki Bożej, która zachęca nas do modlitwy różańcowej za grzeszników oraz pokuty za pokój na świecie. 13 października odbyło się ostatnie tegoroczne czuwanie fatimskie, które poprowadził ks. prałat Ireneusz Bradtke. Podczascy homilii zwrócił uwagę na aktualność orędzia fatimskiego, które oparte jest na wierze i zaufaniu. Życie matki Bożej dla każdego z nas jest zachętą do naśladowania jej relacji z Bogiem we współczesnym świecie. W czuwaniu uczestniczyli również pielgrzymi, którzy 3 października wrócili z portugalskiej Fatimy. Ze świecami przywiezionymi z Fatimy oraz z doświadczeniem rozmodlonego Kościoła reprezentowanego w Fatimie przez „wszystkie narody” włączyli się do modlitwy i procesji fatimskiej niosąc figurę Matki Bożej. Ksiądz Proboszcz podziękował za organizację wszystkich dni fatimskich i zaprosił na 13 maja 2019 roku na kolejne czuwanie. Dziękujemy również p. Bożenie za ufundowanie stroju dla niewiast niosących figurę. Precesja zakończyła się Aktem Osobistego Oddania się Matce Bożej oraz błogosławieństwem i pieśnią „Zapada zmrok”. Wspólnota pielgrzymkowa udała się do salki na spotkanie, podczas którego wymieniano się fotografiami i wspomnieniami.