W sobotę, 2 czerwca 2018, uczestnicy parafialnej pielgrzymki z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku do Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie wzięli udział w audycji Radia Gdańsk „Nie spij Zwiedzaj”. Gospodyni programu, Beata Szewczyk prowokowała nas do podzielenia się doświadczeniami z odbytej w kwietniu pielgrzymki do Jerozolimy.  Magdalena Chacińska,  Dorota Hołtyn, Barbara Gaweł, Leszek Król i ks. Piotr rozmawiali o swoich doświadczeniach pielgrzymowania po Ziemi Świętej. Każdy z uczestników audycji zwrócił uwagę na inne miejsce w Ziemi Świętej, które przemawiało do jego duchowości. Via Dolorosa, Góra Błogosławieństw, Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, to przykładowe miejsca, które wzbogaciły duchowość konkretnych osób.   Zauważyliśmy, że po doświadczeniu archeologii biblijnej w Ziemi Świętej głębiej odbierane jest czytane podczas nabożeństw Słowo Boże.  Pielgrzymka, to nie tylko doświadczenie przyrody, architektury czy wejście w relacje z ludźmi innej kultury, ale to przede wszystkim wypłynięcie na głębie swojego osobistego zawierzenia. Dziękujemy redaktor Beacie, że umożliwiła nam dotarcie z naszym doświadczeniem pielgrzymowania po ziemi Jezusa do radiosłuchaczy Radia Gdańsk.