PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU SPOWIEDZI
I PIERWSZEJ  KOMUNII ŚW. 

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu na spotkaniu organizacyjnym.
Uroczystość Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii dla dzieci z naszej parafii odbędzie się w II niedzielę maja, czyli 12 maja 2019 r.  w Bazylice Mariackiej o godz. 10:00.

Do księdza przygotowującego do sakramentów należy dostarczyć:

  • świadectwo chrztu dziecka (zwolnieni są ci Rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii).
  • pisemną zgodę na przygotowanie i udzielenie sakramentów jeśli dziecko pochodzi z innej parafii.  (Dzieci zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski powinni przystąpić do w.w. sakramentów w parafii zamieszkania, a nie z tzw. “szkołą”)

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00 w Kaplicy Królewskiej. (Ze względu na remont Bazyliki św. Mikołaja zapraszamy na msze św. na godz. 10:00 do Bazyliki Mariackiej) 
Msza św. o godz. 11:00 jest dostosowana do dzieci szkolnych. Po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje dla rodziców.

Katechezy sakramentalne dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w czwartki o godz. 16:30 w salce katechetycznej domu parafialnego. Dzieci na katechezę sakramentalną powinny przynosić zeszyt (16 kartkowy w kratkę) oraz książeczkę do nabożeństwa pt: “Z Panem Bogiem” wydawnictwa Bernardinum.

Strojem dzieci komunijnych będzie tradycyjna, skromna jednolicie biała sukienka u dziewczynek i ciemny garnitur oraz biała koszula u chłopców.

Rocznica I Komunii Św. (2018 r.) odbędzie się (na prośbę rodziców) w niedzielę 26 maja 2019 r. 

Dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.  w wymiarze parafialnej  katechezy sakramentalnej będzie przygotowywał ks. Piotr. Kontakt: p.libiszewski@bazylikamariacka.pl

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE:

  • z dnia (13.12.2018) Spotkania czwartkowe dla dzieci są odwołane w czasie świątecznym do zakończenia parafialnej wizyty duszpasterskiej (kolęd). Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 stycznia o godz. 16:30. Proszę pamiętać o systematycznej Eucharystii.  
  • z dnia (16.09.2018): Rodziców zapraszamy na spotkanie 7 października po mszy św. o godz. 11:00 do Kaplicy Królewskiej 
  • z dnia (01.08.2018): Zapraszamy rodziców uczniów kl. III na spotkanie organizacyjne przed I Komunią św. w niedzielę 16 września po mszy św. o godz, 11.00 do Kaplicy Królewskiej.