Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Chrzest

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY CHRZCIE DZIECKA

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych (Imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 4. Zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych o możliwości podjęcia godności rodziców chrzestnych.
 5. Poświadczona spowiedź Rodziców i Rodziców Chrzestnych
 6. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu w naszej parafii.
 7. Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.
 8. Katecheza dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu w biurze parafialnym po mszy św. o godz. 18:00 (19:00 lipiec i sierpień)

W naszej parafii chrzest zasadniczo jest udzielany w 1 i 3 niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11:00 w Kaplicy Królewskiej. (W Święta Bożego Narodzenia: chrzty odbywają się w I Dzień Świąt, czyli 25 grudnia)

CHRZESTNI

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 lat.
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. (Potwierdzone przez ks. Proboszcza własnej parafii)
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej (może i chce przyjmować Komunię św. w intencji dziecka, nie trwa w konkubinacie)
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD